ANA SAYFA | KİŞİSEL GELİŞİM | GÜNCEL | BAŞVURU FORMU
 
Renklerin Dili

Sözlü ve yazılı iletişimde, kelimeler, yazılar, metinler ne kadar güçlü bir etkiye sahipse sözsüz iletişimde beden hareketleri ve renkler o derece önemli bir etkiye sahiptir.

Renkler sadece insanların yaşam dünyasında değil, tüm canlıların dünyasında önemli bir iletişim aracı, anlamlandırılmış semboller grubudur. Hayvanların farklı farklı renklerle yaratılması, renklerinin, desenlerinin biri birinden farklı olması bir tesadüf değildir. Hayvanlar renkleri sayesinde doğa ile uyumlu bir şekilde yaşamakta, avlanırken veya korunurken renklerini önemli bir kalkan olarak kullanmaktadırlar. Diğer taraftan kuşlar yavrularının besin ihtiyacını gagasının rengi vasıtasıyla tanır. Aynı şekilde yavru kuş da annesini bu şekilde tanır ve besin geldiğini anlar.

Renkler insanların yaşam dünyasını şekillendiren ve etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Girdiğiniz bir lokantadan neden kalkmak istemediğiniz, yolda yürürken neden birdenbire acıktığınız, neden bir markaya özellikle güven duyduğunuz ya da neden bir kişi ile konuşmaya kalktığınız zaman size kaçamak cevaplar verdiğine dikkat edip hiç merak ettiniz mi? Bütün bunların cevabı renklerin hayatımızdaki etkisinde saklıdır. Renkler kendi dilleriyle, daha sizin ağzınızdan tek bir kelime çıkmadan karşınızdakine sizin karakterinizi sizden önce anlatıyor. Renklerin yadsınamaz etkisini fark eden batılı şirketler, bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya başlamış ve çok da başarılı olmuşlardır. Hayatımızı şekillendirerek hayatımıza yön veren, bizi kimi zaman neşeli, kimi zaman da düşünceli yapan her rengin farklı birer anlamı vardır.

Kırmızı
Kırmızı, canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir. Kırmızı renk fiziksel olarak ataklığı canlılığı, duygusal bağlamda bir işi sonuna kadar götürme azmini ve kararlılığını göstermektedir. Bu renk mutluluğu temsil eder ve kişinin iştahını açar. Dünyadaki büyük gıda firmalarının (Coca Cola, Pizza Hut, Mc Donald’s, Burger Kıng) hepsinin logosunun kırmızı olması rastgele seçilmiş değildir. Ayrıca ne kadar parlak olursa olsun hiçbir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. İnsanların üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı ve heyecan verici bir etkiye sahiptir. Fakat uzun süre bakıldığında sinirlerde gerginlik meydana getirir. Çok dikkat çekici ve uzun süre bakıldığında ruhsal gerginlik meydana getirmesinden dolayı iş görüşmelerinde kırmızının tercih edilmesi çok doğru olmayacaktır.

Sarı
Sarı zeka, incelik ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı vardır. Geçiciliğin ve dikkati çekiciliğin ifadesidir. Dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye taksilerin rengi sarı olarak belirlenmiştir. Geçiciliği simgelediği için taksilerde kullanılan bu renk bankacılık sektöründe tercih edilmez. Bunun nedeni bankaların doğrudan parayla ilintili olması ve hiçbir bankanın paranın geçici olmasını göstermek istemiyor olmasıdır. Keyfi yerinde olmayan kişiler, sarı rengin hakim olduğu ortamlarda kendilerini gevşemiş, hafiflemiş hissederler. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Sonbaharın hüznü ortaya koyan gizemli ikliminde sarının her tonunu izlemek mümkündür. Kalıcılığı simgelemediğinden dolayı iş görüşmelerinde sarının tercih edilmesi ileriye dönük olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Yeşil
Yeşil ahenk, huzur, uyum ve anlayış ile özdeşleştirilir. Güven vermesinden dolayı özellikle bankaların logolarında en çok tercih edilen ikinci renktir. Bu renk zihnin yaratıcılığını körüklediği gibi, rahatlatıcı özelliğinden dolayı büyük lokanta ve mutfaklarda kullanılır. Doğrudan doğanın ve baharın rengi olması sebebiyle, insanlar üzerindeki etkisi tartışmasızdır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, yeşil alanlarda insanların daha az mide rahatsızlığına maruz kaldıkları saptanmıştır. İnsanlara ruh dinginliği vermesinden dolayı, ilk izlenimin olumlu gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Mavi
Mavi rengin üzerimizdeki etkisi çok fazladır; sakinliğin ve mutluluğun rengi diyebiliriz. Mavi renk gökyüzünün ve geniş ufukların simgesidir. Sınırsızlığı ve sonsuzluğu ifade eder. Özünde sınırları kaldırılmış evrensel bir enerjinin potansiyelini taşır. Huzuru temsil ederek, tabiatta ağırlıklı olarak bulunan renklerden biri olması sebebiyle insanı sakinleştirir, ruh gerginliğini azaltır. Özellikle açık mavi renkler sakinleştirici etkisinden dolayı kişinin iş ve ev ortamında sık olarak kullanması gereken bir renktir. Bu renk, ilk izlenim sonucu olumlu düşüncelerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Lacivert
Lacivert, açıklığı, netliği ve gözle görülemeyeni simgeler. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eder. Bu nedenle iş adamlarının ve firmaların sıkça tercih ettiği bir renktir. Özellikle önemli iş görüşmelerinde tavsiye edilen bir renk tonudur. Lacivert giyen kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. Ayrıca bu yüzden dünyadaki firmaların birçoğu logolarında lacivert rengi kullanır. İnsanların üzerinde başarılı ve güçlü imaj bırakmasından dolayı özellikle iş görüşmelerinde lacivertin tercih edilmesi önerilir.

Menekşe-Mor
Menekşe ruhsal esenlik ve sonsuzluk ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. Tarih, aristokratların, burjuvazinin, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik kişilik özelliklerine sahip insanların, duyguları açığa çıkarmasından dolayı bu renkten uzak durdukları saptanmıştır. Bu rengi iş görüşmelerinde, giymeniz çok doğru bulunmamaktadır.

Siyah
Siyah, gücü ve tutkuyu temsil eder. Siyah renkli makam araçlarının tercih edilmesi bir tesadüf değildir. Siyah, aynı zamanda hırsın da göstergesidir. Batı toplumlarında yası, matemi anlatan siyah, uzak Asya’da özellikle Japonya’ya da mutluluğu simgelemektedir. Konsantrasyonu sağlayan renklerin başında gelmektedir. Einstein'in konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan bir odaya girerek, bu şekilde düşündüğü söylenir. Siyahın, iş görüşmelerinde tercih edilmesi iş konusunda oldukça hırslı olduğunuz mesajını verebilir.

Gri
Diplomasiyi ve ağırlığı vurgulayan bir renktir. Hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil eder. Ciddiyetini ortaya koymak isteyenler iş görüşmelerinde bu rengi tercih edebilirler; ancak durağanlığı da simgelediğinden ilk izlenimde hoş bir etki bırakmayabilir.

Kahverengi
Gerçekçiliğin, plan ve sistemin rengidir. İnsanlar üzerinde canlılık hareketlilik etkisi bırakır. Hareketliliği artırmasından dolayı kahverenginin hakim olduğu mekanlarda uzun süre oturmak güçtür. Fast-food restorantların hepsinin masa ve sandalyelerin renginin kahverengi olması bir tesadüf değildir. Amaç insanların aldıkları ürünleri hızlı bir şekilde tüketip gitmelerini sağlamaktır. Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilir. Karşınızdakinin kendini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar. Gazetecilerin zaman zaman kahverengi kravat ve elbiseleri tercih etmesi bu durumla açıklanabilir. İş görüşmelerinde ve profesyonel toplantılarda kahverenginin tercih edilmesi doğru değildir. Çünkü kahverengi toprak rengi olmasından dolayı, sizin dikkat çekici özelliklerinize ket vurabilir.